Abi Umamah Al-Bahiliy berkata: “Rasululah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbah tersebutRasulullah SAWbanyak membahastentang Dajjal, beliau bersabda: “Sesungguhnya tidak ada fitnah (kerusakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah SWT bertujuan untuk mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir, sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada masa kamu sekalian. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin.. Jiaia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya.Dan sebenarnya Allah SWT akan menjaga orang-orang mukmin.Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak. Dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepata�?.

a�?Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu. Di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal, yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya.Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan.Ingatlah bahawa Tuhan yang maha benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Allah SWT tidak cacat, bahkan tidak sama dengan baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal itu tertulis kalimat a�?KAFIRa�?, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf sekalipuna�?.

“Di antara fitnah Dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Neraka yang sebenarnya adalah syurganya, sedangkan syurga yang sebenarnya adalah nerakanya, yakni panas.Barang siapadiantara kamu yang disiksa dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah SWT dan hendaklah dia membaca penangkal yakni surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan terasa sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim.

“Diantara tipu dayanya itu, dia juga berkata kepada orang Arab: “Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu?” Orang Arab itu akan berkata: “Tentu.” Maka syetan akan datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama dan suaranya pun sama seperti Ibu-bapaknya seraya berkata kepadanya: “Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu.

“Di antara tipu dayanya, yakni dia bunuh dan dia belah dua seseorang. Setelah itu dia katakan kepada semua orang: “Lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini, sekarang akan kuhidupkan dia seperti semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup kembali. Kemudian Laknatullah Alaih itu bertanya: “Siapa Tuhanmu?” Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan orang beriman, menjawab: “Tuhanku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah.” Orang itu berarti lulus dalam ujian Allah SWT dan dia termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di syurga Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda: “Di antara tipu dayanya diajuga menyuruh langit supaya menurunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Dia suruh bumi supaya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan tiba-tiba tumbuhan-pun tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakunya sebagai Tuhan, maka ia akan membuat tanaman-tanaman mereka dan ternak mereka tiada. Kemudian Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampung itu mengakunya sebagai Tuhan. Kemudianhujan-pun turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka pun subur.a�?Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kedua-dua kota itu tidak dapat ditembusi oleh Dajjal kerana dikawal oleh Malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Makkah dan Madinah.

Namun demikian ketika Dajjal datang ke pergunungan di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah.

“Dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: “Menjelang turunnya Dajjal ada tahun-tahun tipu daya, yaitu tahun orang-orang pendusta dipercayai orang dan orang jujur tidak dipercayai, Orang yang tidak amanah dipercayai dan orang amanah tidak dipercayaia�?.

“Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda: “Bumi yang paling baik adalah Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal nanti ia dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal (di luar Madinah), kota Madinah berguncang 3 kali. Orang-orang munafik yang ada di Madinah (lelaki dan perempuan) bagaikan cacing kepanasan kemudian mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu. Itulah yang dikatakan hari pembersihan. Madinah membersihkan kotorannya seperti tukang besi membersihkan karat-karat besia�?.

“Diriwayatkan oleh Ahmad, hadis yang diterima dari Aisyah r.a. mengatakan: “Pernah satu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis beliau bertanya: “Mengapa menangis?” Saya menjawab: “Ya Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. ” Rasulullah SAW berkata: “Seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan mu tidak buta dan cacata�?.

“Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda: “Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan ingkar tentang agama. Pada zaman Dajjal ada 40 hari, yang mana satu hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan, ada satu hari yang terasa satu minggu, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa.”Ada yang bertanya: “Ya Rasulullah, tentang hari yang terasa satu tahun itu, apakah boleh kami solat lima waktu juga?” Rasulullah SAW menjawab: “Ukurlah berapa jarak solat yang lima waktu itua�?.

Menurut riwayat Dajjal itu nanti akan berkata: “Akulah Tuhan sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya?”Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia: “Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?”Mereka semua menjawab: “Ya, kami ingin.” Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan.

Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Akan datang Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama empat puluh. Saya sendiri-pun tidak pasti apakah empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas’ud dan kemudian membunuh Dajjal itua�?.

Menurut ceritanya, setelah munculnya Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Dan orang yang tetap dalam imannya hanya terdapat 12.000 laki-laki dan 7.000 kaum perempuan. Semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang dipelihara imannya oleh Allah SWT sehingga sampai akhir nanti kita tetap dengan hati yang diselimuti keimanan dan keyakinan terhadap Allah SWT, amin….