Inilah yang harus sobat ketahui tentang sholat sunnah sebelum sholat fardhu.

Siapa yang gak tau sholat sunnah rawatib? Ada yang rutin mengerjakannya setiap hari sebelum menjalankan sholat wajib?. Nah perlu kita tau sob, ternyata banyak banget loh keutamaannya jika kita istoqomah dalam mendirikan sholat sunnah rawatib ini.

Sholat sunnah qobliyah dan baa��diyah (rawatib) 12 roka’atkarena Allah akan berhadiah sebuah istana di Surga.A�Ummi Habibah rodhiyallahu ‘anha pernah mendengar Rasulullah bersabda : Allah SWT pasti membangun sebuah istana di surga bagi orang yang sholat sunnah tulus karena Allah-sebanyak dua belas rakaat setiap hari. (HR. Muslim). At-Tirmidzi.

Empat rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya dan dua rakaat sebelum Shubuh. Dua raka’at sebelum Shubuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya.sholat sunnah dan keutamaannya

Aisyah rodhiyallahu ‘anha meriwayatkan Rasulullah bersabda : Salat dua rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. (HR. Muslim).

Di dalam riwayat lain, Dua rakaat itu lebih aku cintai daripada seluruh dunia ini. Amalan yang banyak manfaatnya mengandung banyak keistimewaan dan rahasiaA�. Ibnu Umar rodhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, tunjukkanlah satu amalan yang bermanfaat untukku.Beliau bersabda: sholatlah dua rakaat sebelum shubuh, karena di dalamnya terdapat keistimewaan. (HR. Ath-Thabrani).

Di dalam riwayat lain berbunyi, Saya mendengar Rasulullah bersabda, Jangan kalian tinggalkan dua rakaat sebelum Subuh, karena di sana tersimpan banyak rahasia. Tak pernah ditinggalkan orang-orang hebat Imam Malik mendapat kabar bahwa Ibnu Umar pernah meninggalkan dua rakaat sunat fajar, kemudian ia mengqadhanya setelah matahari terbit. (Malik) Siapa yang menjaga Qobliyah Ba’diyah Dzuhur Allah mengharamkan api neraka buatnya.A� Ummi Habibah rodhiyallahu ‘anha berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda : Allah SWT pasti mengharamkan api neraka bagi orang yang menjaga empat rakaat sebelum dan setelah Dzuhur. (HR. Ahmad).muslimah

Saat Qobliyah Dzuhur adalah saat pintu langit sedang dibuka, Rasulullah senang sekali bila amal shalehnya diangkat saat terbaik itu Abdullah bin as-Saib meriwayatkan, Rasulullah pernah sholat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum Dzuhur, kemudian beliau bersabda : Saat ini pintu langit sedang dibuka, aku lebih suka agar amal salehku diangkat pada saat itu. (HR. At-Tirmidzi).

4 Raka’at sebelum Ashar, Allah akan menyayangi kita dengan rahmat-Nya Ibnu Umar rodhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan, Rasulullah bersabda : Allah Menyayangi orang yang sholat sunnah empat rakaat sebelum Ashar. (HR. Abu Dawud).

Siapa yang menjaga Qobliyah Ba’diyah Dzuhur Allah mengharamkan api neraka buatnya Ummi Habibah rodhiyallahu ‘anha berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda : Allah SWT pasti mengharamkan api neraka bagi orang yang menjaga empat rakaat sebelum dan setelah Dzuhur. (HR. Ahmad).

Jika kamu masih belum tau tata caranya, ini adalah beberapa dalil hadits dan tatacara sholatA�qabliyahA�danA�ba’diyahA�maghrib dan isya’, diantara sholat sunnah yang dianjurkan (sunnah muakkadah) adalah dua rakaat sebelum sholat magrib sebagai Sunnah Qabliyah dan dua rekaat setelahnya sebagai Sunnah Baa��diyah. Begitu pula dengan sholat isya (dua rakaaa��t sebelumnya dan sesudahnya). Hal ini berdasar pada hadits riwayat Bukhari Muslim.Niat-Sholat-Sunnah-rawatib

Bahwasannya Rasulullah saw sholat dua rakaat sebelum dan sesudah dhuhur,dua rakaat sesudah magrib dan dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat setelah sholat juma��ah.

a�?Sholatlah dua rakaat sebelum magriba�? demikian kata nabi hingga tiga kali dan yang terakhir beliau tambahi a�?bagi yang maua�?.A�Perkataan a�?bagi yang maua�? adalah pertanda bahwa sholat itu tidaklah wajib. Demikian pula untuk dalil dua rakaat sebelum isya’. Qabliyah magrib sebaiknya dilakukan dengan sesegera mungkin setelah adzan berkumandang. Menimbang waktu sholat magrib sangatlah pendek.shalat-rawatib

Dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani dia berkata,A�Rasulullah shallallahu a�?alaihi wasallam bersabda:
O?UZUSU�U�UZ U?U?U�U?U� O?UZO�UZO�U�UZUSU�U�U? O�UZU�UZO�O�U? U�UZO�U�UZU�UZO� O�UZU�UZO�O�U�O� U�UZO�U�UZ U?U?US O�U�O�UZU�O�U�U?O�UZO�U? U�U?U�UZU�U� O?UZO�O?UZ

a�?Di antara setiap dua adzan (azan dan iqamah) itu ada sholat (sunnah).a�? Beliau mengulanginya hingga tiga kali. Dan pada kali yang ketiga beliau bersabda, a�?Bagi siapa saja yang mau mengerjakannya.a�?

Dalam kitab nIhayatuz zain dijelaskan secara mendetail bacaan yang disunnahkan untuk baa��diyah magrib. Yaitu pada rakaat pertama setelah al-fatihah membaca surat al-Kafirundan pada rakaat kedua al-Ikhlash. sholatlah dengan tenang dan agak lama sehingga para jamaa��ah yang lain telah bubar meninggalkan lokasi.

Adapun Niat Sholat Sunnah Qabliyah Maghrib

O�U?O�UZU�U?U�USU� O?U?U�UZU�O�UZ O�U�U�U�U�UZO?U�O�U?O?U? O�UZU?U�O?UZO?UZUSU�U�U? U�UZO?U�U�U?USUZU�O�U� U�U?O?U�O?UZU�U�O?U?U�UZ O�U�U�U�U?O?U�U�UZO�U? O�UZO?UZO�O?U� U�U?U�UZU�U�U? O?UZO?UZO�U�UZU�

Usholli sunnatal maghribi A�rok’ataini qabliyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.
Aku niat melakukan sholat sunat sebelum maghrib 2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.”

Niat Sholat Sunnah Baa��diyah Maghrib

O�U?O�UZU�U?U�USU� O?U?U�UZU�O�UZ O�U�U�U�U�UZO?U�O�U?O?U? O�UZU?U�O?UZO?UZUSU�U�U? O?UZO?U�O?U?USUZU�O�U� U�U?O?U�O?UZU�U�O?U?U�UZ O�U�U�U�U?O?U�U�UZO�U? O�UZO?UZO�O?U� U�U?U�UZU�U�U? O?UZO?UZO�U�UZU�

Usholli sunnatal maghribi rok’ataini ba’diyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.
Aku niat melakukan sholat sunat sesudah A�maghrib A�2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.”

Niat Sholat Sunnah Qabliyah Isyaa��

O�U?O�UZU�U?U�USU� O?U?U�UZU�O�UZ O�U�U�O?U?O?UZO�O?U? O�UZU?U�O?UZO?UZUSU�U�U? U�UZO?U�U�U?USUZU�O�U� U�U?O?U�O?UZU�U�O?U?U�UZ O�U�U�U�U?O?U�U�UZO�U? O�UZO?UZO�O?U� U�U?U�UZU�U�U? O?UZO?UZO�U�UZU�

Usholli sunnatal ‘isyaa-i rok’ataini qabliyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.
Aku niat melakukan sholat sunat sebelum isya 2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.”

Niat Sholat Sunnah Baa��diyah Isyaa��

O�U?O�UZU�U?U�USU� O?U?U�UZU�O�UZ O�U�U�O?U?O?UZO�O?U? O�UZU?U�O?UZO?UZUSU�U�U? O?UZO?U�O?U?USUZU�O�U� U�U?O?U�O?UZU�U�O?U?U�UZ O�U�U�U�U?O?U�U�UZO�U? O�UZO?UZO�O?U� U�U?U�UZU�U�U? O?UZO?UZO�U�UZU�

Usholli sunnatal ‘isyaa-i rok’ataini ba’diyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.
Aku niat melakukan sholat sunat sesudah isya 2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.”

Gimana sob?, sudah mulai untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum melaksanakan sholat jamaah?