Hikmah Menjalankan Ibadah Puasa Bagi yag Menjalankan.

Sahabat ihram, puasa merupakan rukun islam yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis puasa yang wajib diketahui umat muslim, puasa wajib (Ramadhan) dan puasa sunnah serta puasa nadhar. Puasa Ramadhan disyariatkan dalam agama islam dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya:

“Wahai sekalian orang-orang yang beriman telah difardhukan kepada kamu sekalian untuk berpuasa, sebagaimana puasa telah difardhukan kepada ummat-ummat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa”.

Ayat ini terdiri atas empat komponen yaitu:

 1. Khitab yaitu panggilan Allah SWT kepada orangA� orang yang beriman (untuk berpuasa)
 2. lsi tasyri’A� yaitu perintah Allah SWT agar orang-orang yang beriman berpuasa
 3. Alasan mengapa puasa diwajibkan kepada ummat Islam yaitu Karena puasa juga telah diwajibkan kepada ummat yang lalu
 4. Tujuan puasa Ramadhan yaitu agar kita bertaqwa

Rasulullah SAW bersabda : “Bahwa tidak ada seorang hamba yang berpuasa dalam bulan Ramadhan ikhlas karena Allah melainkan Allah akan memberikan kepadanya enam manfaat, yaitu:

 1. Allah menghilangkan daging yang rusak dari tubuhnya
 2. Allah mendekatkan orang yang berpuasa itu kepada rahmatnya
 3. Allah memberikan kepadanya amal yang sebaik-baiknya.
 4. Allah menyelamatkan ia dari lapar dan haus pada hari kiamat
 5. Allah meringankan atasnya siksa kubur
 6. Allah memberikan kemuliaan yang banyak kepadanya

Hikmah puasa Ramadhan menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

 1. Puasa melepaskan kita dari kebiasaan sehari-hari. Dengan mengerjakan puasa Ramadhan sebulanA� penuh,A� makaA� waktuA� makan berubah menjadi makan sahur dan berbuka puasa (waktu maghrib). Dengan perubahan jam makan ini, memberikan kesempatan kepada pencernaan kita untuk istirahat selama 14 jam, maka kata para dokter amat baik bagiA� kesehatan kita. DalamA� sebuahA� hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah beliau bersada: “Bagi tiap tiap sesuatu ada zakatnya dan zakat dari jasadA� itu adalah puasa.” YangA� dimaksudA� dengan zakat dalam hadits ini adalah pembersih atau pencuci.
 2. Dengan melakukan ibadah puasa, kita dapat melatih kesabaran dengan melakukan pembiasaan diri untuk bersabar. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah beliau bersabda: “Dan puasa itu separuh kesabarana�?. Terlepas dari larangan makan, minum dan bermesraan dengan istri pada siang hari dalam bulan Ramadhan, maka kita bisa dijauhkan dari sifat yang buruk seperti ghibah, dusta, adu domba, dan nafsu yang tak terkendali dalam memandang lawan jenis.
 3. Jiwa dipengaruhi oleh agama, sehingga jiwa dan diri kita bisa dipengaruhi oleh Allah SWT dan dapat mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya.

Sahabat ihram, ibadah puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi umat muslim di dunia tanpa terkecuali. Dan sudah menjadi tanggungan kita jika kita tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, maka wajib kita ganti dikemudian hari.