Doa UmrohA� ini harus kamu tau dan kamu baca saat umroh.

Beberapa doa umroh ini memang baik untuk diketahui dan dikerjakan saat umroh agar ibadah umrohnya lancar dan mendapatkan ibadah yang sempurna. Dan doa umroh umroh ini memang seharusnya kita baca.

  1. Doa di multazam setelah tawaf

O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� USUZO� O�UZO?UZU� O�U�U�O?UZUSU�O?UZ O�U�U�O?UZO?U?USU�U�U? O?UZO?U�O?U?U�U� O�U?U�UZO�O?UZU�UZO� U?UZO�U?U�UZO�O?UZ O�U�O?UZO?O�U?U�UZO� U?UZO?U?U�UZU�U�UZO�O?U?U�UZO� U?UZO?U?O�U�U?UZO�U�U?U�UZO� U?UZO?UZU?U�U�UZO�O?U?U�UZO� U�U?U�UZ O�U�U�UZU�O�O�U? USUZO�O�UZO� O�U�U�O�U?U?U�O?U? U?UZO�U�U�U?UZO�UZU�U? U?UZO�U�U�U?UZO�U�U�U? U?UZO�U�U�U�UZU�U?U� U?UZO�U�U�O?UZO�UZO�O?U? U?UZO�U�U�O?U?O�U�O?UZO�U�U?. O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� O?UZO�U�O?U?U�U� O?UZO� U�U?O?UZO?UZU�UZO� U?U?U� O�U�U�O?U?U�U?U?U�O�U? U?U?U�U?U�U�UZO� U?UZO?UZO�U?O�U�U�UZO� U�U?U�U� O�U?O?U�USU? O�U�O?U?U�U�U�USUZO� U?UZO?UZO�UZO�O?U? O�U�U�O�U�O�U?O�UZO�U?. O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� O?U?U�U?U�USU� O?UZO?U�O?U?U?UZ U?UZO�O?U�U�U? O?UZO?U�O?U?U?UZ U?UZO�U�U?U?U? O?UZO�U�O?UZ O?UZO�O?U?U?UZ U�U?U�U�O?UZO?U?U�U? O?U?U?O?UZO?U�O?UZO� O?U?U?UZ U�U?O?UZO�UZU�U?U�U�U? O?UZUSU�U�UZ USUZO?UZUSU�U?UZ O?UZO�U�O�U?U?U� O�UZO�U�U�UZO?UZU?UZ U?UZO?UZO�U�O?UZU� O?UZO�UZO�O?UZU?UZ USUZO� U�UZO?U?USU�U�UZ O�U�U�O?U?O�U�O?UZO�U�U?. O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� O?U?U�U?U�USU� O?UZO?U�O?UZU�U?U?UZ O?UZU�U� O?UZO�U�U?UZO?UZ O�U?U?U�O�U?USU� U?UZO?UZO�UZO?UZ U?U?O?U�O�U?USU� U?UZ O?U?O�U�U�U?O�UZ O?UZU�U�O�U?USU� U?UZO?U?O�UZU�U?U�O�UZ U�UZU�U�O?U?USU� U?UZO?U?U�UZU?U?U�O�UZ U�U?USU� U?U?U� U�UZO?U�O�U?USU� U?UZO?UZO?U�U?U?O�UZ U�U?USU� O�UZU�U�O?U?USU� U?UZO?UZO?U�O?UZU�U?U?UZ O�U�O?UZU�O�UZO�UZO�O?U? O�U�U�O?U?U�UZU� U�U?U? O�U�U�O�UZU�UZU�O�U?.

Allahumma yaa rabbal baitil a�?atiiq aa��tiq riqoobanaa wa riqaaba aabaa inaa wa ummahaatinaa wa ikhwaaninaa wa aulaadinaa minannaari yaa dzaljuudi wa karami walfadli wal manni wal a�?ataai wal ihsaan. Allahumma ahsin a�?aaqibatanaa fil umuuri kullihaa wa ajirnaa min khizyiddunyaa waa��adzaabil aakhirati. Allahumma innii a�?abduka wabnu a�?abdika waaqifun tahta baabika multazimun biaa��taabika muthazallimun baina yadaika aryu rahmataka waakhsyaa a�?adzaabaka, ya qadiimal ihsaani. Allahumma innii as aluka antarfaa��a dzikrii watadhaa��a wizrii watushlihaa amrii wa taghira. qabbii wa tunawwira lii fi qabrii wataghfira lii dzanbii wa as alikad darajaatil a�?ulaa fil jannati.

doa umroh lengkap

Ya Allah Tuhanku yang memelihara Kaa��bah ini, merdekakanlah diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, yang mempunyai keutamaan, kelebihan, anugerah dan kebaikan. Ya Allah Tuhanku sesungguhnya aku ini hambaMu, anak dari hambaMu tegak berdiri di bawah pintu Kaa��bahMu, menundukan diri di hadapanMu, sambil mengharapkan rahmatMu, kasih sayangMu, aku takut akan siksaMu, wahai Tuhan Yang Maha Tahu yang punya segala kebaikan. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon padaMu, agar engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku, berilah cahaya kelak dalam kuburku. Berilah ampun dosaku dan aku mohon padaMu martabat yang tinggi di dalam syurga. Amiin. _A�doa umroh _

  1. Doa setelah sholat sunah tawaf

Shalat sunat thawaf sebaiknya dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, tapi apabila tidak memungkin dapat dilakukan di mana saja asal di dalam Masjidil Haram. Pada rakaat pertama sebaiknya membaca Surat Al Kafirun, dan pada rakaat kedua Al Ikhlas. Sesudah itu dianjurkan berdoa:

O�UZU�U�U�U�U�U�UZU� O?U?U�UZU�U?UZ O?UZO?U�U�UZU�U? O?U?O�U?U�USU� U?UZO?UZU�UZO� U�U?USUZO?U?USU� U?UZO�U�U�O?UZU�U� U�UZO?U�O�U?O�UZO?U?USU� U?UZO?UZO?U�U�UZU�U? O�UZO�O�UZO?U?USU� U?UZO?UZO?U�O�U?U�U?USU� O?U?O�UZO�U?U�U?USU� U?UZO?UZO?U�U�UZU�U? U�UZO� U?U?USU� U�UZU?U�O?U?USU� U?UZO�O?U�U?U?O�U�U�U?US O�U?U�U?U?U�O?U?USU�. O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� U�O?UZ O?U?U�U�U�UZ O?U?U�UZU�O� O?UZU�U�O?UZ O?U?O?U�O�UZO�U�UZU?UZ U?UZO?U?O�UZU�U�O?U?U?UZ O�UZO?U?U� O?U?U�U?U�USU� O?UZU�UZU�U�O?U? U�UZU?U�O?U?USU� U?UZO�O?U�U?U?O�U� U�U?USU� O?U?U�UZU�U?UZ O?UZU�U�O?UZ O�UZUSU�O�U? O�U�U�O?UZO�U?U?O�U?USU�U�UZ. O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� U�O?UZ O?U?U�U�U�UZ O?U?U�UZU�O� O?UZU�U�O?UZ O?U?O?U�O�UZO�U�UZU?UZ U?UZO?U?O�UZU�U�O?U?U?UZ O�UZO?U?U� O?U?U�U?U�USU� O?UZU�UZU�U�U�O?U? U�UZU?U�O?U?USU� U?UZO�O�U�O�UZU�U�U�U?USU� O?U?U�UZU�U?UZ O?UZU�U�O?UZ O�UZUSU�O�U? O�U�O�UZU�O�O�U?U�U?USU�U�UZ. O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� U�O?UZ O?U?U�U�U�UZ O�U�UZU�O� O?UZU�U�O?UZ O?U?O?U�O�UZO�U�UZU?UZ U?UZO?U?O�UZU�U�O?U?U?UZ O�UZO?U?U� O?U?U�U?U�USU� O?UZU�UZU�U�O?U? U�UZU?U�O?U?USU� U?UZO?U?O?U� O?UZU�UZUSUZU� O?U?U�UZU�U?UZ O?UZU�U�O?UZ O�U�O?UZU�U?UZU�O�O?U? O�U�O�UZU�O�U?USU�U�U?.

Allaahumma innaka taa��lamu sirrii waa��alaa niyati faqbal maa��dziratii wa taa��lamu haajatii faa��thinii suaalii wataa��lamu maa fii nafsii faghfirlii dzunuubii. Allaahumma laa ilaaha illa anta subhaanaka wabihamdika robbi inni zhalamtu nafsii faghfirlii innaka anta khairul ghaafiriin. Allahumma laa ilaaha illa anta subhaanaka wabihamdika rabbi innii zhalamtu nafsi farhamnii innaka anta khairurraahimiin. Allahumma laa ilaaha illa anta subhaanaka wa bihamdika rabbi innii zhalamtu nafsii fatub a�?alayya innaka antat tawaaburrahiim.doa haji dan umroh

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, terimalah permohonanku, Engkau Maha Mengetahui hajatku, perkenankanlah harapanku. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci engkau dan Maha Terpuji namaMu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka rahmatilah aku karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci dan Maha Terpuji namaMu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah A�menganiaya diriku, maka terimalah tobatku, karena Engkaulah sebaik-baik penerima tobat dan lagi Maha Rahiim. _ doa umroh _

  1. Doa Setelah Shalat Sunah di Hijir Ismail

Shalat sunat di Hijir Ismail dilakukan setelah shalat sunat Thawaf, bacaan surat pendek yang dianjurkan sama dengan shalat sunat thawaf, sesudah itu dianjurkan berdoa:

O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� O?UZU�U�O?UZ O�UZO?U?U�USU� U�O?UZ O?U?U�U�U�UZ O?U?U�UZU�O� O?UZU�U�O?UZ O�UZU�UZU�U�O?UZU�U?USU� O?UZU�UZO� O?UZO?U�O?U?U?UZ U?UZO?UZU�UZO� O?UZU�UZU� O?UZU�U�O?U?U?UZ U?UZU?UZO?U�O?U?U?UZ U�UZO� O�O?U�O?UZO�UZO?U�O?U? O?UZO?U?U?U�O�U?O?U?U?UZ U�U?U�U� O?UZO�U?U� U�UZO� O�UZU�UZO?U�O?U? O?UZO?U?U?U�O?U? U�UZU?UZ O?U?U�U?O?U�U�UZO?U?U?UZ O?UZU�UZUSUZU� U?UZO?UZO?U?U?U�O?U? O?U?O�UZU�U�O?U?USU� U?UZO�O?U�U?U?O�U� U�U?USU� U?UZO?U?U�UZU�U�U? U�UZO� USUZO?U�U?U?O�U? O�U�O�U?U�U�U?U?U�O?UZ O?U?U�UZU�O� O?UZU�U�O?UZ.

O�UZU�U�U�U�U�U?U�UZU� O?U?U�U?U�USU� O?UZO?U�O?UZU�U?U?UZ U�U?U�U� O�UZUSU�O�U? U�UZO� O?UZO?UZU�UZU?UZ O?U?U�U? O?U?O?UZO�O?U?U?UZ O�U�O�UZU�O�U�U?O�U?U?U�U�UZ U?UZO?UZO?U?U?U�O�U?O?U?U?UZ U�U?U�U� O?UZO�U?U� U�UZO� O�O?U�O?UZO?UZO�O�UZU?UZ U�U?U�U�U�U? O?U?O?UZO�O?U?U?UZ O�U�O�UZU�O�U�U?O�U?U?U�U�UZ.

Allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtanii anaa a�?abduka wa anaa a�?alaa a�?ahdika wawaa��dika mastathaa��tu aa��uudzubika min syarri maa shanaa��tu abuu ulaka binia��matika a�?alayya wa abuu ubidzambii faghfir lii fa innahuu laa yaghfirudzdzunuuba illaa anta.

Allahumma innii as aluka min khairi maa sa alaka bihi a�?ibaadukash shaalihuuna wa aa��uudzubika min syarri mastaa��aadzaka minhu a�?ibaadukash shaalihuun.haji-dan-umroh

Ya Allah, Engkaulah pemeliharaku, tiada Tuhan selain Engkau yang menjadikan daku. Aku ini hambaMu, memenuhi janji dan ikatan padaMu sejauh kemampuanku, sedapat mungkin aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang telah aku perbuat, aku kembali padaMu membawa nikmatMu dan membawa dosa-dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain dari Engkau. _ doa umroh _

Ya Allah, aku mohon padaMu kebaikan yang diminta oleh hamba-hambaMu yang shaleh kepadaMu, dan aku berlindung pula padaMu seperti hamba-hambaMu yang shaleh. _ doa umroh _

Selain Doa umroh ini, jangan lupa ada 9 cara ajaib yang bisa membuat kita semua bisa berangkat umroh lebih mudah dan saat usia muda. selain doa-doa lain yang juga bisa kita baca dan kita amalkan agar kita segra umroh atau haji sekali-pun, karena Allah maha atas segalanya termasuk memberangkatkan umroh atau haji kita semuanya. Karena-NYA kita bisa dan mungkin dalam berbagai hal.